Kredyt Inkaso SA | Pomoc i wsparcie

Pomoc i wsparcie

Portal ugodowi.pl i jego korzyści

Mam dług obsługiwany przez Kredyt Inkaso S.A. Dlaczego mam się zalogować do portalu ugodowi.pl?

Portal ugodowi.pl został stworzony dla klientów Kredyt Inkaso, aby ułatwić proces spłaty zadłużenia. Dzięki niemu możesz samodzielnie zalogować się do  konta dostępnego z pełnym pakietem informacji o Twoim zadłużeniu 24/7. Możesz też zaplanować wysokość i liczbę rat oraz dokonać spłaty długu bez wychodzenia z domu. Korzystanie z portalu jest bezpłatne, w pełni bezpieczne, a Twoje dane są odpowiednio chronione.

Jakie informacje dostępne są po zalogowaniu do portalu ugodowi.pl?

Na portalu znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące Twoich spraw obsługiwanych przez Kredyt Inkaso S.A.:

 1. aktualny status sprawy i jej etap,
 2. Twoje dane kontaktowe,
 3. historię Twoich spłat,
 4. szczegółowe informacje o sprawie:
  • dane wierzyciela pierwotnego, z którym zawarta była umowa będąca podstawą zadłużenia,
  • dane wierzyciela obecnego, czyli firmy, która jest aktualnie właścicielem zadłużenia,
  • informacje o dacie cesji, czyli kiedy doszło do przelewu wierzytelności na wierzyciela obecnego,

Co mogę zrobić poprzez portal ugodowi.pl?

Możesz:
 • sprawdzić aktualny stan swojego zadłużenia,
 • monitorować status i etap postępowania,
 • zawrzeć ugodę,
 • samodzielnie zaplanować wysokość i liczbę rat spłaty zadłużenia,
 • dokonać jednorazowej, częściowej lub ratalnej spłaty zadłużenia,
 • na bieżąco aktualizować swoje dane kontaktowe (adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail).

Jakie metody płatności dostępne są na portalu ugodowi.pl.

Możesz dokonać spłaty poprzez:

 1. szybki przelew,
 2. BLIK,
 3. płatność kartą debetową,
 4. portfel elektroniczny,
 5. Visa Mobile.

Co to jest ugoda?

Ugoda to umowa między wierzycielem a dłużnikiem. Zawiera specjalne warunki spłaty zadłużenia, które są korzystne dla osoby zadłużonej. Realizowana zgodnie z zapisanymi w niej postanowieniami, pozwala uniknąć procesu sądowego. Specjalne warunki ugody mogą wiązać się np. z rozłożeniem długu na raty, pomniejszeniem kwoty zadłużenia o ustaloną wartość czy zatrzymaniem procesu naliczania odsetek.

Jak rozłożyć zadłużenie na raty?

Rozłożenie zadłużenia na raty można zaplanować poprzez wybór opcji ugody na portalu ugodowi.pl. Po kliknięciu w przycisk „Możliwości spłaty” uruchamia się kalkulator do samodzielnego ustalenia warunków.

Umożliwia on:

 1. wybór liczby oraz wysokość rat,
 2. wyliczenie wysokości odstąpienia od dochodzenia części wierzytelności, które możesz otrzymać,
 3. wskazanie preferowanej daty płatności.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w procesie zawarcia ugody, skontaktuj się z naszym doradcą. Ugodę można zawrzeć również telefonicznie.

Zawarłem ugodę, ale nie zapłaciłem raty w terminie. Co zrobić?

Jeśli z jakichś przyczyn masz problem z realizacją warunków ugody, skontaktuj się telefonicznie z naszym doradcą, aby wyjaśnić sprawę. Postaraj się jak najszybciej uregulować zaległość, by utrzymać zawartą ugodę. Jeśli warunki ugody nie będą realizowane, zostanie ona rozwiązana bez potrzeby odrębnego wypowiedzenia. Konsekwencją tego będzie konieczność spłaty całości zadłużenia od razu. Sprawa może trafić na ścieżkę sądową. Naszym celem jest uniknięcie tej drogi, dlatego przygotowaliśmy narzędzia i polubowne rozwiązania.

Logowanie

Jakie dane potrzebne są do zalogowania?

Aby rozpocząć korzystanie z portalu ugodowi.pl wymagana jest aktywacja konta.
Do aktywacji konta potrzebne będą:
 • login – otrzymany od Kredyt Inkaso S.A. (pismo, e-mail, sms). Jeśli nie możesz go odnaleźć, zadzwoń pod numer 793 884 400 lub 22 223 27 41,
 • hasło – Twój PESEL.
Przy kolejnym logowaniu:
 • login – otrzymany od Kredyt Inkaso S.A. lub zarejestrowany login dodatkowy (adres e-mail lub numer telefonu),
 • hasło – własne (ustawione samodzielnie).

Gdzie znajdę login otrzymany od Kredyt Inkaso S.A.?

Login do portalu ugodowi.pl znajdziesz w korespondencji pisemnej lub przesłanej do Ciebie w wiadomości e-mail lub sms. Jeśli nie możesz znaleźć tej informacji, skontaktuj się z naszymi doradcami.

Nie pamiętam loginu.

Jeśli nie pamiętasz swojego loginu, zawsze możesz użyć loginu otrzymanego od Kredyt Inkaso S.A. Możesz używać obu loginów do logowania.

Nie pamiętam hasła.

Aby odzyskać hasło:

 1. na stronie głównej kliknij w przycisk "Zaloguj się"
 2. wybierz opcję "Nie pamiętam hasła"
 3. następnie wpisz swój Login i kliknij w przycisk "Resetuj hasło"

Po wykonaniu resetu Twoim nowym hasłem będzie numer PESEL. Przy kolejnym logowaniu zostaniesz poproszony o zmianę hasła na nowe.

Podaję prawidłowy login i hasło, a mimo to nie mogę się zalogować.

Upewnij się, że wpisane dane są prawidłowe. Jeśli nadal masz problem z zalogowaniem się do portalu, spróbuj zresetować hasło. Jeśli to nie pomoże, skonsultuj się z naszymi doradcami.