Pomoc i wsparcie

Portal ugodowi.pl i jego korzyści

Mam dług obsługiwany przez Kredyt Inkaso S.A. Dlaczego mam się zalogować do portalu ugodowi.pl?

Portal ugodowi.pl został stworzony dla klientów Kredyt Inkaso, aby ułatwić proces spłaty zadłużenia. Dzięki niemu możesz samodzielnie zalogować się do konta dostępnego z pełnym pakietem informacji o Twoim zadłużeniu 24/7. Możesz też zaplanować wysokość i liczbę rat oraz dokonać spłaty długu bez wychodzenia z domu. Korzystanie z portalu jest bezpłatne, w pełni bezpieczne, a Twoje dane są odpowiednio chronione.

Jakie informacje dostępne są po zalogowaniu do portalu ugodowi.pl?

 1. Wgląd do Twoich spraw, które obsługuje Kredyt Inkaso S.A.
 2. Twoje dane kontaktowe.
 3. Historia spłat.
 4. Dostęp do informacji dotyczących stron transakcji:
  • dane wierzyciela pierwotnego, z którym zawarta była umowa będąca podstawą zadłużenia,
  • dane wierzyciela obecnego, czyli firmy, która jest aktualnie właścicielem zadłużenia,
  • informacje o dacie cesji, czyli kiedy doszło do przelewu wierzytelności na wierzyciela obecnego,
  • informacje na temat etapu sprawy.

Co mogę zrobić poprzez portal ugodowi.pl?

Możesz:
 • sprawdzić aktualny stan swojego zadłużenia,
 • zawrzeć ugodę,
 • samodzielnie zaplanować wysokość i liczbę rat spłaty zadłużenia,
 • dokonać całościowej, częściowej lub ratalnej spłaty zadłużenia,
 • na bieżąco aktualizować swoje dane kontaktowe (adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail).

Jakie metody płatności dostępne są na portalu ugodowi.pl.

 1. szybki przelew,
 2. BLIK,
 3. spłata długu w ratach/umorzenie długu.

Co to jest ugoda?

Ugoda to umowa między wierzycielem a dłużnikiem. Zawiera specjalne warunki spłaty zadłużenia, które są korzystne dla osoby zadłużonej. Realizowana zgodnie z zapisanymi w niej postanowieniami, pozwala uniknąć procesu sądowego. Specjalne warunki ugody mogą wiązać się np. z rozłożeniem długu na raty, pomniejszeniem kwoty zadłużenia o ustaloną wartość czy zatrzymaniem procesu naliczania odsetek.

Jak rozłożyć zadłużenie na raty?

Rozłożenie zadłużenia na raty można zaplanować poprzez opcję ugody na portalu ugodowi.pl. Po kliknięciu przycisku „Sprawdź propozycje ugody” uruchamia się kalkulator do samodzielnego ustalenia warunków. Umożliwia ono wybór liczby oraz wysokość rat. Narzędzie wyliczy także wartość umorzenia, które możesz otrzymać, a także pozwoli Ci wskazać preferowaną datę płatności. Jeśli potrzebujesz wsparcia w procesie zawarcia ugody, skontaktuj się z naszym doradcą. Ugodę można zawrzeć również telefonicznie.

Zawarłem ugodę, ale nie zapłaciłem raty w terminie. Co zrobić?

Jeśli z jakichś przyczyn masz problem z realizacją warunków ugody, skontaktuj się telefonicznie z naszym doradcą, aby wyjaśnić sprawę. Postaraj się jak najszybciej uregulować zaległość, by utrzymać zawartą ugodę. Jeśli warunki ugody nie będą realizowane, zostanie ona rozwiązana bez potrzeby odrębnego wypowiedzenia. Konsekwencją tego będzie konieczność spłaty całości zadłużenia od razu. Sprawa może trafić na ścieżkę sądową. Naszym celem jest uniknięcie tej drogi, dlatego zaplanowaliśmy narzędzia i propozycje polubownych rozwiązań.

Logowanie

Jakie dane potrzebne są do zalogowania?

Do pierwszego logowania potrzebne będą:
 • Login – otrzymany od Kredyt Inkaso S.A. Jeśli nie możesz odnaleźć listu, zadzwoń pod numer 793 884 400 lub 22 223 27 41,
 • Hasło – Twój PESEL.
Przy kolejnym logowaniu:
 • Login – otrzymany od Kredyt Inkaso S.A. lub zarejestrowany login dodatkowy (adres e-mail lub numer telefonu),
 • Hasło – własne (ustawione samodzielnie w ustawieniach Twojego profilu).

Gdzie znajdę login otrzymany od Kredyt Inkaso S.A.?

Login do portalu ugodowi.pl znajdziesz w korespondencji pisemnej lub przesłanej do Ciebie w wiadomości e-mail. Jeśli nie możesz znaleźć tej informacji, skontaktuj się z naszymi doradcami.

Nie pamiętam loginu.

Jeśli nie pamiętasz swojego indywidualnego loginu, zawsze możesz użyć loginu otrzymanego od Kredyt Inkaso S.A. Możesz używać obu loginów do logowania.

Nie pamiętam hasła.

Aby odzyskać hasło, przejdź na podstronę logowania. Kliknij przycisk „Przejdź do logowania”. Następnie wybierz opcję „Nie pamiętam hasła.” Podaj swój login i zresetuj hasło. Po wykonaniu resetu Twoim nowym hasłem będzie numer PESEL. Przy kolejnym logowaniu zostaniesz poproszony o zmianę hasła na nowe.

Podaję prawidłowy login i hasło, a mimo to nie mogę się zalogować.

Upewnij się, że wpisane dane są prawidłowe.


Pierwsze logowanie:
 • Login – otrzymany od Kredyt Inkaso S.A.,
 • Hasło – Twój PESEL.

Kolejne logowanie:
 • Login – otrzymany od Kredyt Inkaso S.A. lub zarejestrowany dodatkowy login (adres e-mail lub numer telefonu),
 • Hasło – własne (ustawione samodzielnie w ustawieniach Twojego profilu).

Jeśli problem nadal występuje, spróbuj zresetować hasło.